Oorzaak en preventie Decubitus

Decubitus (beter bekend als doorligwonden) is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel, meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk of druk in samenhang met schuifkracht.​

Heeft u decubitus en wilt u weten welk matras het meest geschikt is voor uw situatie? Vul dan het adviespaneel in voor een persoonlijk en gedegen slaapadvies van één van onze experts.

De tekst gaat hieronder verder

Decubitus classificatie

Decubitus wordt door de EPUAP ingedeeld in vier categorieën (I, II, III en IV).

Risicoscorelijst

Het LEVVen anderen adviseren om decubitus preventiebeleid binnen organisaties niet uitsluitend te baseren op een risicoschaal, maar om daarnaast gebruik te maken van de klinische blik van verzorgenden en verpleegkundigen. Specifiek voor ziekenhuizen bestaat de PrePurse decubitus scorelijst die ontwikkeld is door Lisette Schoonhoven. De scorelijst die u hieronder kunt downloaden in pdf-formaat is ontwikkeld door het Transmuraal Medisch Centrum.​

Preventie decubitus

In de wetenschappelijke studie ‘Drukreducerende eigenschappen – speciaal op hielen en sacrum – van 4 typen AD matrassen’ van L. van Osch en J. Meijers, gepubliceerd in WCS nieuws, jaargang 29, no. 2, juni 2013, wordt de druk op hielen en sacrum van de Decupré 2000 matras vergeleken met een gewoon visco-elastisch traagschuim matras en twee, volgens de studie, veel gebruikte luchtsystemen van de firma Arjo Huntleigh.
De studie laat de superieure drukreducerende eigenschappen van het Decupré 2000 systeem duidelijk zien. Door het uitneembare deel bij sacrum en of hielen weg te nemen of om te klappen wordt de druk eenvoudig naar nul teruggebracht: Geen druk, geen decubitus.

Citaat uit bovengenoemde studie: ‘Vele factoren zijn medebepalend voor het risico op het ontwikkelen van decubitus. Het voorkomen ervan zou zich moeten toespitsen op het minimaliseren van druk op de risicoplaatsen. Vele matrassen claimen deze eigenschap,maar voor slechts weinigen bestaan hiervoor ondersteunende wetenschappelijke data.’

Citaat uit bovengenoemde studie: ​’Tabel 1  toont de waarden voor de verschillende matrassen voor de hielen. Hieruit valt op te maken dat het D2 matras geen druk genereert op de hielen. In vergelijking met de andere matrassen zijn deze waarden in alle gevallen statistisch significant lager (tabel 2). Van de andere matrassen bereiken zowel het WL matras alsook het LA matras voor de lage gemiddelde waarden een statistisch significant lagere druk dan het VE matras. Alle andere onderlinge vergelijkingen zijn niet statistisch significant verschillend.’

Citaat uit bovengenoemde studie: ​’In figuur 8 is te zien hoe de drukspreiding rondom het sacrum eruit ziet. Bij het VE matras is ter hoogte van het sacrum de absolute piekdruk waarneembaar. Het effect van het wegnemen van het speciale omkleedde sacrumstuk uit het D2 traagschuim matras, is eenvoudig waar te nemen. Nagenoeg geen druk op het sacrum en een verplaatsing van deze druk naar het hele omliggende weefsel. De meest recente decubitusrichtlijn adviseert echter om geen hulpmiddelen met uitsparingen en/of ring- of donutvormige hulpmiddelen in te zetten (16). De gedachte bestaat dat hierdoor de omringende druk dermate hoog zal worden dat ischemie optreedt, veelal het ‘zwembandeffect’ genoemd. Het huidige onderzoek toont echter aan dat ditvoor het D2 matras niet verdedigbaar is. Het lokaal drukweghalen geeft hier een drukspreiding richting onderrug enbovenbenen. Het is aannemelijk dat de zeer geringe druktoename rondom het sacrum geen schadelijke plaatselijke effecten zal hebben, ook al omdat zich hierg een uitstekende botdelen vergelijkbaar met het sacrum bevinden.’

Terug naar overzicht met artikelen

Vul het adviespaneel in en ontvang vrijblijvend persoonlijk advies en tot 35% advieskorting op uw aankoop.

150 dagen proefslapen

Adviespaneel


Vul het adviespaneel binnen 2 minuten in en ontvang tot 35% advieskorting van onze specialisten.1. Wat is uw geslacht?

Vul het adviespaneel in en ontvang tot 35% advieskorting op uw aankoop.

Wat is uw leeftijd, gewicht, lengte en slaaphouding?
Gratis proefslapen, persoonlijk ingesteld, kwaliteit van de marktleider in de zorg en gratis retourneren.
Start gratis 150 nachten proefslapen. Bel of bestel online, wij helpen u graag.