Decubitus kosten

Decubitus kom zeer veel voor. Nederlandse prevalentie metingen hebben aangetoond dat in academische ziekenhuizen ongeveer 13% van alle patiënten decubitus heeft. In algemene ziekenhuizen is dit 23%, in verpleeghuizen 30% en in de thuiszorg 17%. Van deze laatste groep patiënten kan vermeld worden dat in 75% van de gevallen de decubitus in de thuissituatie was ontstaan. Decubitus is daarmee een van de meest voorkomende aandoeningen in de thuiszorg waardoor de decubitus kosten aanzienlijk zijn.

Op jaarbasis wordt ongeveer 0,6 miljard euro uitgegeven aan decubitus kosten zoals de behandeling en preventie van decubitus. De aandacht gaat steeds meer uit naar het voorkomen van decubitus (preventie). In economische studies wordt duidelijk dat preventie weliswaar kostbaar is, maar steeds minder dan het behandelen van decubitus als dit eenmaal is opgetreden. Met name een niet zelden sterk verlengde opnameduur van deze patiënten is voor deze hoge kosten verantwoordelijk (zoals werd verwoord in een schrijven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) van 21 november 2012 met als gegevensbron CBO). De hoge kosten van de extra zorg en wondbehandeling en de speciale voorzieningen bij graad 2, 3 en 4 zoals luchtwisselsystemen en speciale bedden spelen hierbij een belangrijke rol!

De studie van Schuurmans et al (NURSING ECONOMIC$/November-December 2009/Vol. 27/No. 6) toont ondermeer een gedetailleerde opbouw van de kosten.

Wat is uw leeftijd, gewicht, lengte en slaaphouding?
Gratis proefslapen, persoonlijk ingesteld, kwaliteit van de marktleider in de zorg en gratis retourneren.
Start gratis 150 nachten proefslapen. Bel of bestel online, wij helpen u graag.