Case studies

De werking van Decupré matrassen

Case Study Nieuw Mellens Psychogeriatrisch Zorgcentrum

Na inzet van een combinatie van  de Decupré 1000 en 2000 matrassen is in verpleeghuis Nieuw Mellens/Ymendam (148 bedden) het prevalentiecijfer 2011 ten opzichte van 2010 met 13,4%- punten gedaald. In 2010 was het prevalentiecijfer decubitus nog 19,8%. In 2011 is het gedaald tot 6,4%. De inzet van luchtwisselsystemen was in 2011 nagenoeg nihil.

Case study GGZ Reinier van Arkel

Op 17  maart werd er een necrotectomie uitgevoerd en werd de wond behandeld met Novuxol, voor de wondranden werd er gebruik gemaakt van Pro-shield. De hielen werden vrij gelegd met het Decupré 2000 systeem. Op 9 april werd de wondbehandeling aangepast naar Aquacel en voor de wondranden werd er Cavilon spray gebruikt. Voor de fixatie werd gebruik gemaakt van Allevyn. Het gebruik van het Decupré 2000 systeem werd voortgezet. Op 20 juli werd er opnieuw een necrotectomie uitgevoerd. Zoals de foto’s (zie volledige case study) laten zien werd er een grote verbetering gerealiseerd en is de verwachting dat binnen enkele weken de huid volledig intact zal zijn. Op 27 september werd de laatste controle foto gemaakt. Inmiddels is de huid helemaal intact.

Case Study Radboud Universitair Medisch Centrum

Daling hieldecubitus naar 0% in 9 maanden met de M1000 matrassen van Decupré.

Wetenschappelijk bewijs dat de drukverdelende werking van Decupré matrassen leidt tot vermindering van hieldecubitus.
Wetenschappelijk bewijs dat de drukverdelende werking van Decupré matrassen leidt tot vermindering van decubitus.

Case study Instelling Zorgboog KDH de Rinck

‘Conclusie en aanbevelingen: De forse daling van de decubitus prevalentie heeft geleid tot vermindering van het persoonlijk leed van de cliënten, een hoger comfort en een forse vermindering van de kosten van zowel preventie als behandeling. Op basis van de resultaten van deze evaluatiestudie werd besloten om Decupre ook binnen  andere onderdelen van de Zorgboog in te voeren (o.a Zorgbooglocatie de Regt, Hospice en diverse verpleegafdelingen binnen St Jozesheil en Jan de Wit). Belangrijkste element blijft de forse vermindering van de decubitus prevalentie en de totale kostenbesparing. Voor de Zorgboog is de besparing jaarlijks €133.000,-.’

Wat is uw leeftijd, gewicht, lengte en slaaphouding?
Gratis proefslapen, persoonlijk ingesteld, kwaliteit van de marktleider in de zorg en gratis retourneren.
Start gratis 150 nachten proefslapen. Bel of bestel online, wij helpen u graag.