Wetenschappelijke onderbouwing van de werking van Decupré matrassen

In de wetenschappelijke studie ‘Drukreducerende eigenschappen – speciaal op hielen en sacrum – van 4 typen AD matrassen’ van L. van Osch en J. Meijers, gepubliceerd in WCS nieuws, jaargang 29, no. 2, juni 2013, wordt de druk op hielen en sacrum van de Decupré 2000 matras vergeleken met een gewoon visco-elastisch traagschuim matras en twee, volgens de studie, veel gebruikte luchtsystemen van de firma Arjo Huntleigh.

Wilt u liever weten hoe een Decupré voor u persoonlijk werkt? Vul dan het adviespaneel in voor een gedegen en persoonlijk slaapadvies van één van onze experts!

De tekst gaat hieronder verder

​Citaat uit bovengenoemde studie:

”Vele factoren zijn medebepalend voor het risico op het ontwikkelen van decubitus. Het voorkomen ervan zou zich moeten toespitsen op het minimaliseren van druk op de risicoplaatsen. Vele matrassen claimen deze eigenschap,maar voor slechts weinigen bestaan hiervoor ondersteunende wetenschappelijke data.”

Download hieronder de studie 

‘Drukreducerende eigenschappen – speciaal op hielen en sacrum – van 4 typen AD matrassen’ van L. van Osch en J. Meijers, gepubliceerd in WCS nieuws, jaargang 29, no. 2, juni 2013

tabel 1

Tabel 1 uit: bovengenoemde studie van L. van Osch en J. Meijers

‘Tabel 1 toont de waarden voor de verschillende matrassen voor de hielen. Hieruit valt op te maken dat het D2 matras (Decupré 2000) geen druk genereert op de hielen. In vergelijking met de andere matrassen zijn deze waarden in alle gevallen statistisch significant lager. Van de andere matrassen bereiken zowel het WL (Nimbus 3) matras alsook het LA ( Breeze) matras voor de lage gemiddelde waarden een statistisch significant lagere druk dan het VE (Triplos 2) matras. Alle andere onderlinge vergelijkingen zijn niet statistisch significant verschillend.’

‘In onderstaande figuur 8 is te zien hoe de drukspreiding rondom het sacrum eruit ziet. Bij het VE matras is ter hoogte van het sacrum de absolute piekdruk waarneembaar. Het effect van het wegnemen van het speciale omkleedde sacrumstuk uit het D2 traagschuimmatras, is eenvoudig waar te nemen. Nagenoeg geen druk op het sacrum en een verplaatsing van deze druk naar het hele omliggende weefsel. De meest recente decubitus richtlijn adviseert echter om geen hulpmiddelen met uitsparingen en/of ring- of  donutvormige hulpmiddelen in te zetten (16). De gedachte bestaat dat hierdoor de omringende druk dermate hoog zal worden dat ischemie optreedt, veelal het ‘zwembandeffect’ genoemd. Het huidige onderzoek toont echter aan dat dit voor het D2 matras niet verdedigbaar is. Het lokaal drukweghalen geeft hier een drukspreiding richting onderrug en bovenbenen. Het is aannemelijk dat de zeer geringe druktoename rondom het sacrum geen schadelijke plaatselijke effecten zal hebben, ook al omdat zich hier geen uitstekende botdelen vergelijkbaar met het sacrum bevinden.


decupre wetenschap
Figuur 8 uit: bovengenoemde studie van L. van Osch en J. Meijers

Terug naar het overzicht met artikelen

Vul het adviespaneel in en ontvang vrijblijvend persoonlijk advies en tot 35% advieskorting op uw aankoop.

150 dagen proefslapen

Adviespaneel


Vul het adviespaneel binnen 2 minuten in en ontvang tot 35% advieskorting van onze specialisten.1. Wat is uw geslacht?

Vul het adviespaneel in en ontvang tot 35% advieskorting op uw aankoop.

Wat is uw leeftijd, gewicht, lengte en slaaphouding?
Gratis proefslapen, persoonlijk ingesteld, kwaliteit van de marktleider in de zorg en gratis retourneren.
Start gratis 150 nachten proefslapen. Bel of bestel online, wij helpen u graag.