Kuilvorming kan leiden tot verschillende lichamelijke klachten.