Decubitus kosten

Voor preventie en behandeling

Decubitus kom zeer veel voor. Nederlandse prevalentie metingen hebben aangetoond dat in academische ziekenhuizen ongeveer 13% van alle patiënten decubitus heeft, in algemene ziekenhuizen 23%, in verpleeghuizen 30% en in de thuiszorg 17%. Van deze laatste groep patiënten kan vermeld worden dat in 75% van de gevallen de decubitus in de thuissituatie was ontstaan. Decubitus is daarmee een van de meest voorkomende aandoeningen in de thuiszorg. Op jaarbasis wordt ongeveer 0,6 miljard euro aan de preventie en behandeling van decubitus uitgegeven. De aandacht gaat steeds meer uit naar het voorkomen van decubitus (preventie). In economische studies wordt duidelijk dat preventie weliswaar kostbaar is, maar steeds minder dan het behandelen van decubitus als dit eenmaal is opgetreden. Met name een niet zelden sterk verlengde opnameduur van deze patiënten is voor deze hoge kosten verantwoordelijk (zoals werd verwoord in een schrijven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) van 21 november 2012 met als gegevensbron CBO). De hoge kosten van de extra zorg en wondbehandeling en de speciale voorzieningen bij graad 2, 3 en 4 zoals wisseldrukmatrassen en speciale bedden spelen hierbij een belangrijke rol!

De studie van Schuurmans et al (NURSING ECONOMIC$/November-December 2009/Vol. 27/No. 6) toont ondermeer een gedetailleerde opbouw van de kosten.